Title:

Актуальні проблеми економіки та управління

Description:
Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.
Tags:
unsorted
Updated:
27 May 2016