Title:

Адаптивні системи автоматичного управління

Description:
міжвід. науч.-техн. зб. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ: Вид-во НТУУ "КПІ", 1973. - Виходить двічі на рік. - ISSN 1560-8956
Tags:
unsorted
Updated:
27 May 2016