Title:

Наукові вісті НТУУ "КПІ"

Description:
Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок у сфері технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.
Tags:
unsorted
Updated:
08 Jun 2016