Title:

Економічний вісник НТУУ "КПІ"

Description:
Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.
Tags:
unsorted
Updated:
04 Jun 2016