Title:

Обрії друкарства

Description:
У журналі вміщено матеріали, в яких досліджено питання історії та теорії соціальних комунікацій, журналістики, видавничої справи та редагування, прикладних соціокомунікативних технологій.
Tags:
unsorted
Updated:
10 Aug 2017