Title:

Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право

Description:
Метою вісника є публікація актуальних матеріалів у галузі політології, соціології, права, соціальної роботи.
Tags:
unsorted
Updated:
30 May 2016