Title:

Вісник НТУУ "КПІ". Серія: Філологія. Педагогіка

Description:
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія: Філологія. Педагогіка. Дослідження в таких сферах як: фонетика, лексикологія, стилістики, граматика, переклад, сучасні педагогічні проблеми, пов’язані з теорією і практикою викладання іноземних мов.
Tags:
unsorted
Updated:
30 May 2016