Title:

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування

Description:
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування заснований у 1970 році. Мав назву "Вестник Киевского политехнического института. Приборостроение" до 1992 р.
Tags:
unsorted
Updated:
30 May 2016